חברת לידן ביצוע פרויקטים הינה בעלת ניסיון רב בעבודות פיתוח דוגמת חיזוק מבנים, אינסטלציה, מרצפות משתלבות ועוד.