לידן ביצוע פרויקטים – אביב שרז

נייד: 053-6722300
טלפקס: 03-9603121

דואר אלקטרוני: lidan-bn@zahav.net.il

כתובת: ת.ד. 8542, תל אביב, 6108401